Overzicht en Grafiek legeringstoeslagen

Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan

december 2018

Eurokoers  
31 oktober $ 1,132
2 december $ 1,134
31 oktober £ 0,886
31 oktober £ 0,890

Wereldhandel leeft op dankzij opschorting importbeperkingen

De presidenten van de VS en China, Trump en Xi Jinping, hebben afgesproken de geplande importheffing van 25% op diverse Chinese producten te verlagen naar 10% in het eerste kwartaal van 2019. Ook hebben de twee afgesproken voorlopig geen nieuwe importbeperkingen door te voeren. De beurzen reageerden wereldwijde positief op deze ontwikkeling. De koersen van termijncontracten maakten direct daarop een sprong van zo'n 1,5% naar boven. Ook in Europa stonden de belangrijke beurzen aan het eind van de maand op winst. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt op tot 3,04% en beleggers durven weer meer risico’s te nemen. Volgens de OESO zal de groei van de mondiale economie in 2019 uitkomen op 3,5 procent. Eerder werd een groei van 3,7 procent voorspeld. Voor 2020 wordt ook een groei van 3,5 procent voorzien. De OESO stelt dat de handel en investeringen afgezwakt zijn door de importheffingen die wereldwijd zijn ingesteld.

Olieprijs en productie

Nadat de prijs voor een vat ruwe Brentolie deze maand een dieptepunt bereikte van $61,52 (een daling van 30% ten opzichte van het hoogtepunt van $86,74 in oktober) steeg de prijs in de laatste dagen van de maand weer. Het verbeterde sentiment op de wereldmarkt, door de afspraken die Trump en Xi maakten en de verwachte afspraken van OPEC over de beperking van de productie, deden de olieprijs opkrabbelen uit het dal. Dat de prijs van olie de afgelopen maand zo daalde kwam als verrassing. Juist door het verbod op handel met Iran was de verwachting dat het aanbod van olie onder druk zou komen te staan. Op de valreep hebben de OPEC landen en de VS, die inmiddels de grootste leverancier van (schalie)olie is, de productie omhoog geschroefd. Ook hebben enkele landen (oa China en India) het recht behouden om Iraanse olie te kopen. Dit veroorzaakte een duikeling van de olieprijs. De OPEC gaat zich deze week bezinnen of de productie van olie wellicht toch weer naar beneden moet om zo de prijs op te stuwen. Qatar heeft besloten zich uit de OPEC terug te trekken. Dit land richt zich steeds meer op de productie van vloeibaar aardgas. Op dit moment is het land wereldwijd met 30% de grootste leverancier van dit LNG-gas.

Economische groei in Europa getemperd

De bedrijvigheid in de EU is in november afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers. De inkoopmanagersindex die de industriële bedrijvigheid in de eurozone weerspiegelt, noteerde een stand van 51,5 tegen 52 een maand eerder. Economen hadden een onveranderd niveau voorspeld voor november; een niveau boven de 50 duidt echter nog altijd op groei. De Duitse gereedschapsmachine-industrie heeft in het derde kwartaal van dit jaar 2% minder orders ontvangen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Daar staat tegenover dat over de eerste negen maanden in 2018 het aantal orders steeg met 7%, een record. Deze groei werd vooral veroorzaakt door binnenlandse verkopen; de buitenlandse orders groeiden met slechts 15.

Nederlandse industrie floreert

De overslag in de Rotterdamse haven daalde met 0,4%. De grootste neergang was bij de kolenoverslag. De handelsvolumes van en naar Engeland groeiden niet. Alleen de containeroverslag groeide, vooral die naar en van Zuid-Amerika. De groei van de containeroverslag bleef met 5,7% echter achter die van de Antwerpse haven (6,8%). In Nederland is het producenten- en het consumentenvertrouwen nog altijd gematigd positief. Ons land presteert beter dan de rest van de eurozone. Toch lijkt de groei dit jaar ten opzichte van vorig jaar af te vlakken. De meeste branches groeien wel, maar niet meer boven het langjarig gemiddelde.

Import staal in Europa gestegen

Producenten in de industrie realiseerden in het derde kwartaal van 2018 een omzetgroei van 8,3%. Volgens het CBS stijgt de omzet al acht kwartalen op rij. De Nederlandse industrie verwacht voor 2019 een verdere toename van de omzet. De omzetgroei binnen Nederland lag in het derde kwartaal hoger dan de groei van de buitenlandse omzet. De industriële omzet binnen Nederland nam toe met 13,2%, terwijl de groei van de buitenlandse omzet 5,7% bedroeg. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het achtste kwartaal op rij; ditmaal met 5,1%. Producenten in de industrie zijn positief gestemd over de omzet en de personeelssterkte in 2019. Een kwart van de producenten geeft aan dat ze voor 2019 omzetstijgingen verwachten. Daarmee liggen de verwachtingen in lijn met de voorgaande twee jaren. Ook verwacht 16% van de producenten volgend jaar een hogere buitenlandse omzet te gaan realiseren.

Staalproductie en consumptie

De World Steel Organisation heeft het Steel Statistical Yearbook 2018 gepubliceerd waarin de cijfers zijn opgenomen over de productie van diverse soorten staal, de winning van ijzererts, de import, export en de consumptie van staal(producten) van 2008 tot 2017. De Nederlandse productie van staal ging in deze periode van 6.853 megaton naar 6.781 megaton. Wereldwijd groeide de staalproductie van 1.343.429 naar 1.690.479 megaton. De grootste producenten van ijzererts zijn China (1), Australië (2), Brazilië (3) en India (4). Wereldwijd steeg de productie van ijzererts van 1.717.559 naar 2.162.524. Nederlandse import van ijzererts daalde van 32.639 naar 28.080. Ons land verloor daarmee binnen Europa haar eerste plek als grootste exportland van ijzererts (van 24.750 naar 18.742) aan Zweden dat zelf ijzererts produceert. Daar groeide de export van 17.600 naar 23.672. De export van schroot groeide in deze periode in Nederland van 3931 naar 5572 en daarmee is Nederland de vierde in Europa qua omvang. De Staalconsumptie daalde in Europa van 200.594 naar 150.380. In de VS, Canada en Mexico daalde de consumptie licht van 163.407 naar 155.688. In Azië en Oceanië steeg de consumptie van 601.451 naar 902.925. De consumptie van staal wereldwijd steeg van 1.163.275 naar 1.425.732. Voor alle cijfers: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:e5a8eda5-4b46-4892-856b-00908b5ab492/SSY_2018.pdf

Scheepvaart

In de scheepvaart is het sentiment onzeker. Door de importbeperkingen zijn er minder trans-Atlantische vrachten te vervoeren. China importeerde de afgelopen tijd minder ijzererts. ’s Werelds grootste staalproducent gebruikt meer hoogwaardig erts waar relatief meer staal van gemaakt kan worden en steeds vaker schroot voor de productie van staal. Eigenaren van zeeschepen en tankers twijfelen op dit moment of zij zullen investeren in nieuwe grotere schepen of dat zij opdrachten beter uitstellen. Hun keuze voor vervanging van de vloot wordt mede bepaald door de prijs van staal. De staalprijs stond de afgelopen maand onder druk en het is onzeker wat de prijs in de nabije toekomst zal gaan doen. De verwachting is dat de prijs voor staal begin 2019 zal stijgen. Vooralsnog lijkt de groei van de wereldwijde vloot in 2019 op ongeveer hetzelfde niveau te blijven als dit jaar.

Steenkool en ijzererts duurder

De prijs van ijzererts en steenkool steeg met respectievelijk 8% en 6%. Analisten wijten de hoge kosten van steenkool vreemd genoeg aan de zorgen om het milieu. Een groeiende aantal banken en beleggers mijdt de sector. Dat betekent dat er minder geïnvesteerd wordt in steenkool en de winning ervan. China sluit omwille van het milieu en de arbeidsomstandigheden grote kolenmijnen een aantal dagen per jaar. Om het daardoor ontstane tekort aan te vullen importeert het land steenkool uit Australië. De prijs van dit Australische steenkool stijgt daardoor. Een ton kolen voor gebruik in energiecentrales kost nu meer dan $100 per ton. Begin 2016 kostte een ton van deze kolensoort $50. De kolenvariant die wordt gebruikt voor de productie van staal kost zelfs $200.

Metalen aan basis verduurzaming

Kopstukken uit de industrie, politiek en wetenschap kwamen afgelopen maand samen om te praten over de rol van metalen in de vergroening van de Europese economie. Staal, koper, ijzer, tin en aluminium zijn belangrijk bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Ze vormen de bouwstenen van de groene economie en spelen een essentiële rol in de circulaire economische strategie. De Wereldbank bracht vorig jaar een rapport uit waarin staat dat aluminium, kobalt, koper, ijzererts, lood, lithium, nikkel en zink in grote hoeveelheden nodig zijn om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie te halen. Voor de bouw van een windmolen van drie megawatt is bijvoorbeeld 335 ton staal nodig, 4,7 ton koper en 3 ton aluminium.

Brexit akkoord

Het brexit akkoord, dat president May komende week door het Lagerhuis moet zien te krijgen, stelt dat de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) zich gaan inspannen om nieuwe handelsafspraken te maken die een harde grens voorkomen op het Ierse eiland. De twee partijen hebben tot eind 2020 de tijd, als de overgangsperiode afloopt waarin het VK nog blijft aangesloten bij de interne markt en de douane-unie van de EU. Mocht het niet lukken in die tijd dan kan de overgangsperiode met maximaal twee jaar verlengd worden. Britse bedrijven kunnen voor vervoer van goederen een elektronische transitverklaring regelen, een T-document. Hierop staat een uniek nummer dat op de boot of in de haven kan worden gescand. Elektronische procedures, zoals het T-document zullen het handelsverkeer tussen het VK en de EU na de brexit vergemakkelijken. Dat geldt ook voor de handel tussen het VK en Ierland.

Vrachtwagens gaan betalen voor weggebruik

Het kabinet heeft besloten om tol te gaan heffen op vrachtvervoerders over de weg. Dat geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse vervoerders. De motorrijtuigenbelasting voor het vrachtvervoer gaat dan naar beneden en ook wordt de tolheffing gebruikt voor verduurzaming van het vrachtvervoer. De heffing zal gelden voor vrachtwagens die meer dan 3500 kilo vervoeren en zal op zijn vroegst ingaan in 2023.

Materieel voor defensie en ruimtevaart

Minister van Defensie en de staatssecretaris van Economische Zaken presenteerden de nieuwe Defensie Industrie Strategie. Hierin staat dat defensie nieuw materiaal zoveel mogelijk van Nederlandse makelij dient aan te schaffen. Dit om de industrie van eigen bodem te stimuleren en ook is de staatsveiligheid beter gewaarborgd. Het kabinet gaat na jaren van bezuinigingen, de komende jaren investeren in de krijgsmacht. Minister-president Mark Rutte heeft de nieuwe productiefaciliteit van Airbus Defence and Space Netherlands in Oegstgeest geopend. De smart factory voorziet in de ontwikkeling, samenbouw, het testprogramma en de kwalificatie van de motorframes voor de onderste en bovenste brandstoftrap van de Ariane 6.

Heffingen op Chinese e-bikes definitief

De heffingen die de EU op elektrische fietsen uit China deze de zomer invoerde, krijgen een permanent karakter als het aan de Europese Commissie ligt. Als de lidstaten de heffing goed keuren dan blijven ze vijf jaar van kracht. De heffing kan uiteenlopen van 18,8% tot 79,3%. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de export van Chinese e-bikes naar de Europese Unie meer dan verdrievoudigde tussen 2014 en september 2017. Het marktaandeel van Chinese partijen steeg naar 35% terwijl de gemiddelde prijzen daalden met 11%. De Chinese fietsfabrikanten zouden steun krijgen van de staat.

Nikkel spotkoers per ton     
30 oktober $ 11.700,00 € 10.288,43
30 november $ 11.020,00 € 9.701,56
Nikkel 3-maandskoers per ton     
30 okober $ 11.800,00 € 10.376,36
30 november $ 11.090,00 € 9.763,18
Chroomkoers per kg    
2e kwartaal 2018 $ 3,12 € 2,44
3e kwartaal 2018 $ 3,04 € 2,62
Aluminium spotkoers per ton    
30 oktober $ 1.952,00 € 1.716,50
30 november $ 1.935,00 € 1.703,50
Aluminium 3-maandskoers per ton    
30 oktober $ 1.972,50 € 1.734,52
30 november $ 1.938,50 € 1.706,58
Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan