Overzicht en Grafiek legeringstoeslagen

Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan

Okktober 2022

Eurokoers  
5 september $ 0,0993
4 oktober $ 0,0985
5 september £ 0,863
4 november £ 0,870

Oorlog raakt Europa hard

Oekraïne voert twee gevechten: tegen de Russische bezetters en op economisch vlak. Volgens de Oekraïnse premier Sjmyhal kan het tekort van zijn land volgend jaar uitkomen op $38 miljard. Hij hoopt op meer financiële steun, boven de $17 miljard die het inmiddels ontving van de VS en Europa. De VS vindt dat EU nu vooral aan zet is. De export van Oekraïne was een jaar geleden goed voor $66 miljard, maar is meer dan gehalveerd. Na bemiddeling door Turkije hief Rusland eind juli de blokkade van de havens op. Een deel van de export is weer op gang gekomen, met name van graan. Volgens Poetin profiteert vooral Europa van deze graandeal en niet Afrika. Het akkoord loopt tot half november. Of Rusland bereid is de deal te verlengen, valt te bezien.

Menselijk kapitaal en grondstoffen

Volgens de UNHCR leven momenteel 7,5 miljoen Oekraïense vluchtelingen verspreid over Europa. Onzeker is wanneer en of zij terugkeren. Tot nog toe zegt 5% van hen nooit meer terug te willen. Het betekent een wegvloeien van arbeidspotentieel en kennis. Met nog eens 7 miljoen mensen die binnen Oekraïne zijn gevlucht, is een derde van de 44 miljoen inwoners op drift. In het oostelijk, veelal door de Russen bezette, deel van Oekraïne bevindt zich een groot deel van haar grondstoffen zoals steenkool, aardgas en lithium (nodig voor accu's van elektrische auto's). Mocht de oorlog ook in 2023 voortduren dan zal het aankomen op economisch uithoudingsvermogen. Rusland zou in dat geval wel eens de langste adem kunnen hebben.

Minder marktwerking

De Europese Unie is een samenwerkingsverband van 27 soevereine staten. Daardoor kan de EU zoals deze nu georganiseerd is, nooit zo slagvaardig optreden. Voor het instellen van een algemeen prijsplafond voor alle gas (lng en aardgas), wat vijftien landen EU-landen willen, is het nodig het huidige marktsysteem uit te schakelen. Een afgesproken maximumprijs betekent: gezamenlijk gas inkopen, gezamenlijk schaarste verdelen en mogelijk rantsoeneren. Er zal een nieuwe verhouding ontstaan tussen staat en markt. Verschillende politici en historici stellen dat een nieuwe economie Europa vooruitgang zal brengen. Het ombouwen van de economie kost tijd en geld. Maar uiteindelijk krijgen we een schone economie, die minder afhankelijk is van discutabele regimes en werkgelegenheid zal opleveren. Europa heeft hoge inflatie In Zwitserland, dat als belangrijke veilige haven geldt, is de aandelenkoers van Credit Suisse fiks gedaald. Op jaarbasis zou de koers met bijna 60% zijn gedaald. In Nederland is de inflatie (ongecorrigeerd) 17,5%; in Turkije lachen ze daarom. Daar stegen de prijzen op jaarbasis met 83,5%. In heel Europa kwam de inflatie uit op gemiddeld 10%. Het vertrouwen van inkopers in Nederland is negatief geworden en daalde na twee jaar (in 2020 door corona) onder de 50 en staat nu op 49. Nederland heeft als grote exporteur naar China last van het slechte economische klimaat aldaar. De MSCI China Index daalde het afgelopen kwartaal met 23%.

Afhankelijkheid gas

Dat de inflatie in Nederland hoger is dan gemiddeld in de eurozone, heeft voor een groot deel te maken met onze afhankelijkheid van gas. Dankzij onze eigen gaswinning in het recente verleden, ligt het gasverbruik hier relatief hoog. Tegelijkertijd waren de kosten van gas, tot het sluiten van de Groningse gasvelden, relatief laag. Door de sabotage van Nord Stream 1 eind september, lijkt hervatting van gastransport vanuit Rusland onrealistisch, buiten het feit dat EU geen gas wil zolang er gevochten wordt in Oekraïne. In de Eemshaven liggen inmiddels drie grote lng-terminals, die met hun opslagcapaciteit 15% van het Russische gas dat door Nord Stream naar Duitsland stroomde kunnen compenseren.

Alternatieve energiebronnen

Daarnaast wordt met grote haast gezocht naar alternatieve vormen van energie. De Rotterdamse haven wil haar infrastructuur benutten voor het transport van groene waterstof. De bedoeling is dat er op de Noordzee genoeg windmolens komen om groene waterstof op de Maasvlakte te produceren. Duitsland overweegt twee kerncentrales die zouden sluiten toch tot april te laten doordraaien. Grondstoffenhandelaar STX Commodities heeft een akkoord bereikt met Oekraïense producenten om biomethaan op de Europese markt te brengen. Het biomethaan zou voor het eind van het jaar geleverd kunnen worden.

Gastekort en oplopende prijs

Opendraaien van de gaskraan in Groningen is nog altijd mogelijk, maar volgens de regering allesbehalve wenselijk. De gaspijpleidingen vanuit Noorwegen zijn cruciaal geworden voor Europa. Noorwegen is de grootste gasleverancier van de EU geworden. Dat maakt het land en de pijpleidingen een strategisch doel voor Rusland. De Europese energieprijzen zijn veel harder gestegen dan elders in de wereld. Niet alleen consumenten worstelen met de hoog oplopende gasrekening. Ook met name de energie-intensieve industrie (chemie, staal, aluminium, zink) en andere sectoren kampen met de op sommige momenten vertienvoudigde prijs van gas. Het gasplafond voor de consument is net zo hard nodig voor bedrijven. Het MKB heeft de overheid opgeroepen om ook hier snel beslissingen over te nemen. Onze concurrentiepositie in de wereld staat ernstig onder druk.

Productie stop vanwege kosten

Royal IHC heeft tijdelijk de vestiging in Krimpen aan den IJssel gesloten De scheepswerf heeft het moeilijk doordat veel werk naar concurrerende bedrijven in Azië gaat. Purified Metal Company (PMC), de recyclagefabriek voor vervuild staal, kan momenteel niet draaien en ontsloeg eerder dit jaar meerdere werknemers omdat het bedrijf financiële problemen heeft. Door de hoge gasprijs zijn de kosten per dag nu € 60.000 in plaats van € 3.000. De hoge energieprijzen brachten ook aluminiumbedrijf Aldel (onderdeel van Damco) in grote problemen. Net als zinkfabrikant Nyrstar legde het bedrijf de fabriek stil vanwege de onmogelijkheid kostendekkend, laat staan winstgevend te produceren. De vermindering van de Europese aluminiumproductie heeft Nederlandse aluminiumhandelaren nog niet geraakt maar als meer bedrijven stoppen, kan de toelevering een probleem worden.

Olieprijs gedaald, OPEC+ wil productie beperken

De olieprijs is de afgelopen maand gedaald naar gemiddeld $90 per vat Brent. De OPEC+ landen, waarin ook Rusland zitting heeft, overwegen nu om de productie van olie te verminderen om de prijs weer op te drijven.

Europese staalproductie neemt af

In augustus daalde de wereldwijde ruwstaalproductie met 3% op jaarbasis tot 150,6 miljoen ton, aldus de World Steel Association. Europese staalproducenten hebben gereageerd op de oplopende energieprijzen en hebben ofwel hun productie verminderd of faciliteiten tijdelijk stil gelegd. ArcelorMittal heeft naar schatting alleen al in augustus in Frankrijk en Duitsland bijna 3 miljoen ton aan jaarlijkse capaciteit stilgelegd. Vanaf september nam het maatregelen om de productie ook op andere locaties in Europa te verminderen, waardoor naar schatting 4 miljoen ton capaciteit van de markt is gehaald. Andere grote staalproducenten hebben ervoor gekozen dit voorbeeld te volgen. Dit leidde ertoe dat de totale productie in de regio in augustus met 13,3% op jaarbasis daalde tot 9,7 miljoen ton.

Staalproductie India en China groeit

Chinese staalproducenten produceerden in augustus 83,9 miljoen ton ruw staal, dat is voor het eerst weer meer dan dezelfde maand in 2021. Uit Chinese douanegegevens blijkt dat de export van afgewerkt staal in augustus met 22% op jaarbasis is gestegen tot 6,2 miljoen ton. De invoer van afgewerkt staal daalde in dezelfde periode met 6% tot 0,9 miljoen ton. De Amerikaanse productie daalde in augustus met 7,1% op jaarbasis tot 7 miljoen ton. Sinds begin september geldt de Federal Buy Clean Initiative campagne met richtlijnen voor overheidsinstanties om staal en metaalproducten te kopen met een lage CO2-voetafdruk. Van de belangrijkste staalproducerende landen heeft de VS nu de laagste CO2-uitstoot per ton geproduceerd staal. In India was de ruwstaalproductie in augustus 10,2 miljoen ton, een stijging van 2% op jaarbasis. De productie van afgewerkt staal steeg met 4% op jaarbasis. De export van Indiaas staal daalde met 30%, vermoedelijk door de invoering van exportbelasting.

Staalvoorraden

Europese staalinkopers keerden in september voorzichtig terug naar de markt. De voorraden blijven relatief hoog voor de huidige vraag. Sommige kopers voelen echter dat de bodem van de huidige cyclus is bereikt en plaatsen bestellingen voor kleine hoeveelheden om hun gemiddelde voorraadwaarde te verlagen. Door de productievermindering in Europa dreigen levertijden opnieuw langer in plaats van korter te worden. Staalproducenten overwegen nieuwe energietoeslagen door te voeren.

Machine-industrie groeit nog steeds

Hoewel het aantal orders voor de Nederlandse maakindustrie daalt, is de productie van investeringsgoederen zoals machines in Nederland gestegen. Voor productiebedrijven is dit blijkbaar een geschikt moment te investeren in nieuwe, energiezuinigere machines om zo de energiekosten te verlagen. De vraag naar machines is zelfs zo hoog dat fabrikanten deze niet kunnen bijhouden. De machine-industrie heeft de laatste jaren een snelle groei doorgemaakt en heeft inmiddels een toegevoegde waarde van 1,5% voor de Nederlandse economie. Dat is vergelijkbaar met de chemische industrie.

Beurzen

  • Metavak en Welding Week Evenementenhal Gorinchem 4 t/m 6 oktober.
  • EuroBLECH 2022 Hannover 25 tot 28 oktober

. .
Nikkel spotkoers per ton     
5 september $ 21.000,00 € 21.169,35
4 oktober $ 21.575,00 € 22.096,48
Nikkel 3-maandskoers per ton     
5 september$ 21.080,00 € 21.250,00
4 oktober$ 21.600,00 € 22.122,08
Aluminium spotkoers per ton    
5 september $ 2.290,50 € 2.308.97
4 oktober $ 2.164,00 € 2.216,30
Aluminium 3-maandskoers per ton    
5 september $ 2.290,00 € 2.308,47
4 oktober $ 2.169,00 € 2.221,43
Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan