IMS Nederland en corona maatregelen

Met elkaar maken we bijzondere tijden door. Ten behoeve van het doorgang vinden van ons beider bedrijfsactiviteiten, maar met name vanwege het belang van de gezondheid van iedereen nemen wij enkele maatregelen om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Voor afhalingen in ons magazijn geldt het volgende:

  • u kunt zich alleen nog melden via de hoofdingang van ons pand aan de Gildenweg 21. De balie is via de trap bereikbaar;
  • onze medewerker zet de naam van degene die afhaalt op de leveringsbonnen en tekent ze. U hoeft zelf niet te tekenen. Een kopie van de bon zal onze medewerker eenzijdig overhandigen;
  • bij het overdragen of laden van de goederen blijven onze medewerkers op de gepaste 1,5 meter afstand en wij verzoeken u dezelfde regel in acht te nemen.

In het magazijn gelden verder de regels zoals die door de overheid zijn opgedragen. Wij verwachten van een ieder dat deze regels worden nageleefd.

Voor leveringen bij uw bedrijf geldt het volgende:

  • onze chauffeur zet de naam van degene die het materiaal in ontvangst neemt op de leveringsbonnen en neemt deze mee voor onze administratie. U hoeft dus zelf niet te tekenen. Een kopie van de leverbonnen wordt bij het materiaal gelegd;
  • bij het afleveren van de goederen blijft de chauffeur op de gepaste 1,5 meter afstand en wij verzoeken u dezelfde regel in acht te nemen.

Met deze aanpassingen hopen we onze service op het niveau te houden zoals u dat van ons gewend bent.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Tenslotte wensen we u en allen rondom u sterkte, maar bovenal gezondheid, in deze moeilijke periode.

Webshop

Nieuwsbrief

Nieuws